CRM Ve Havacılık

Havacılık sektöründe crm ve havacılık birbiri ile bağlantısı bulunan iki kavramdır. Crm güvenli bir uçuş için eldeki tüm kaynakların doğru olarak kullanılması şeklinde tanımlanabilir. Bu da havacılık alanında meydana gelen olumsuzların ortadan kaldırılmasın meydana getirecek bir yöntemdir. Crm kelimesinin Türkçe açılımı ise uçuş ekibi kaynak yönetimi şeklinde açıklanabilir. Amaç insan ve çevre hatalarını ortadan kaldırıp olası hava kazaların önüne geçmektir. Çünkü günümüzde havacılık alanındaki kazaların çoğu insan hatalarından dolayı yaşanıyor. Bunu önlemek amacıyla sistem geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu alanda yaşanacak olan gelişmeler kazaların meydana gelme oranlarını azaltacak aynı zamanda sistemli bir yönetim olacağı için hata oranları daha aza inecektir.

İlk Crm Çalışmaları

Havacılık alanında meydana gelen kazaları önlemek için ilk çalışmaları 1979 yılında NASA tarafından yapılmaya başlanmıştır. O dönemde yapılan çalışmalar kokpit kaynaklı hataları önlemeyi amaçlamışsa da ileri ki zamanlarda uçuş ekiplerine katılan farklı elemanlar sayesinde uçuş ekiplerinin tamamını kapsayan çalışmalar şeklinde yürütülmeye başlanmıştır. Bu sayede tüm ekibin sağlıklı ve etkin bir biçimde görevlerini eksiksiz yerlerine getirmeleri amaçlanmıştır.

Türkiye’de Crm ve Havacılık

Ülkemizde başta Türk Hava Yolları olmak üzere tüm havacılık firmaları crm çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütmeye çalışmaktadır. Uçak kazalarının önlenmesi, uçuşların düzenli takibi ve uçak kaçırma olaylarının yaşanmaması için uzman ekiplerle çalışmalar yürütülmektedir. Ortaya çıkan olaylara karşılık iletişimi üst düzeyde tutarak sorunlara çözümler üretilmeye çalışılmaktadır. Bu sorunları daha çok insan çatışmaları şeklinde ortaya çıkmaktadır ve iletişimi artırarak çözüme ulaşılmaktadır. Örneğin ekipteki ast ve üst ilişkileri, cinsiyet farklılıklarından meydana gelen sorunlara karşılık ve son olarak yerli ve yabancı ekipler arasında ortaya çıkan sorunların çözümleri crm yöntemi ile aranmaktadır.